Oppgradering av kameranettverket

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 400 000 kroner til Norsk meteornettverk som skal gå til oppgradering av kameranettverket! Det betyr at vi vil gå over til nyere kameraer, og kamerastasjonene vil nå også utstyres med infralydsensorer. I tillegg vil vi erstatte serveren for nettstedet vårt norskmeteornettverk.no / ildkule.no. Arbeidet vil gjøres i løpet av sommeren og tidlig høst 2024.

Tildelingsdiplom
Fortsett å lese «Oppgradering av kameranettverket»

Ildkule synlig fra Trøndelag og Østlandet 26. januar

Den 26. januar klokka 20:12 var det mange som fikk se ei flott ildkule på himmelen. Vi registrerte den fra et av våre kamera i Trondheim, men mangler øvrige kameraregistreringer og vi kan foreløpig ikke si så mye om hvor den falt utover at den synes å ha falt ned over midtre deler av Sverige. Det er også vanskelig å vurdere om noe kan ha falt ned til bakken som meteoritter. Den synes imidlertid å ha relativt stor hastighet, noe som gjør det mer sannsynlig at den har brent helt opp.

Ildkule

Se egen rapportside for flere detaljer.

Flere flotte ildkuler siste dager

Det har vært flere flotte ildkuler å se den siste uka. Vi har tidligere omtalt en stor meteor som gikk over Stord søndag 3. desember. Dagen etter gikk en litt mindre meteor over Tinn i Telemark, og i dag 7. desember var det mange på vestlandet som så en flott meteor vest over havet. Det er ikke så vanlig å se så mange større meteorer på få dager, men dette er tilfeldigheter kombinert med mye godt vær. Disse meteorene har heller ingen sammenheng med meteorsvermen geminidene som topper seg rundt 13. desember. Geminidene er kanskje årets sikreste meteorsverm i løpet av året. Er været godt, kan en på kvelden 13. desember se mange stjerneskudd med få minutts mellomrom, og av og til enkelte kraftigere stjerneskudd som kan lyse nesten like kraftig som fullmånen.

Meteor 7. desember 08:15.
Meteor 4. desember 22:12.
Meteor 3. desember 19:48.

Kraftig meteor på Vestlandet 3. desember

Vi har registrert en kraftig meteor 3. desember klokka 19:49, som synes å ha kommet fra vest-sørvest inn over Bømlo og kanskje inn over Stord. Vi har registrert den med kameraer i Trondheim og Oslo, fra relativt lang avstand, og det er derfor noe usikkerhet i peilingene. På grunn av vær og tekniske problem har vi ikke fått registrert den med våre øvrige kamera i nettverket, men vi undersøker om det fins øvrige opptak.

Meteor
Meteoren sett fra Trondheim (Foto/video: Norsk meteornettverk)
Fortsett å lese «Kraftig meteor på Vestlandet 3. desember»

Utsatt årsmøte og generalforsaming

Norsk meteornettverk avholder utsatt årsmøte og generalforsamling lørdag 21. oktober klokka 11:30. Møtet holdes på Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Sarsgate 1, Tøyen, i det nye møterommet «Verdensrommeet», Brøggers hus. NB! Inngang via Museumsbutikken for derfra å bli vist til møtelokalet.

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder samt 2 til å undertegne protokollen
 • Årsberetning 2022 – 01.10.2023
 • Regnskap for 2022 – 01.10.2023
 • Kontingent
 • Vedtektene
 • Valg (styre, revisor)
 • Valgkomité

Det vil også bli gitt foredrag/orienteringer. Tentativt program:

 • Voss-meteoritten v/Morten Bilet
 • Status kameranettverket og nylige observasjoner v/Steinar Midtskogen
 • Hva skjer med Oslo-meteoritten?

Møtet er åpent for alle interesserte!

Bolide like etter solnedgang palmesøndag

Vi mottok rundt 50 meldinger om en bolide sett 20:23 palmesøndag 2. april. Den er også observert av svært mange i Sverige og Finland. Rapportene skildrer ei grønnaktig ildkule som delte seg i flere deler og var synlig i 10 sekund. Meteorkameraene våre i Trondheim, Larvik og på Gaustatoppen registrerte den. Sola hadde akkurat gått ned, så det var enda lyst.

Bolide
(Boliden sett fra Trondheim. Foto/video: Norsk meteornettverk/Trondheim astronomiske forening)

Beregninger viser at den kom fra øst og var først synlig om lag 4 mil nordøst for Sundsvall og gikk helt i oppløsning 40 km over bakken i Krokom kommune i Sverige noen mil øst for grensa til Norge. Den kom inn i atmosfæren i en spiss vinkel, inngangshastigheten var 22 km/s og den rakk tilbakelegge over 200 km før den løste seg helt opp. Det er usannsynlig at noe har falt helt ned til bakken som meteoritter.

Kart

Mer informasjon fins på i egen rapport.

Meteor over Stryn 5. mars

En kraftig meteor falt ned over Stryn tidlig 5. mars 2023 klokka 03:53. Det var snøvær i området på dette tidspunktet, men himmelen lyste opp. Lengre sør var været godt og basert på bilder fra våre kameraer på Gaustatoppen, Larvik og Oslo, samt et bilde tilsendt oss fra Granvin, har vi kunnet anslå sannsynligheten for at en eller flere små meteoritter kan ha nådd bakken ved Oppstrynsvatnet som god. Vannet er imidlertid ikke islagt, så det som eventuelt har falt i vannet, er tapt. Øvrig terreng er vanskelig og sannsynligheten for å finne eventuelle meteoritter er lav. De beste mulighetene fins langs rv15 rundt Årnes og Tunål.

Meteoren sett fra Gaustatoppen
(Foto/video: Norskmeteornettverk / Gaustabanen)
Fortsett å lese «Meteor over Stryn 5. mars»

Generøse gaver fra Vestfold geologiforening

Norsk meteornettverk har bygd ut et nettverk av kameraer som overvåker himmelen over Norge og registrerer meteorer. Disse observasjonene gjør oss i stand til å beregne hvor meteorer har falt og åpner for at meteorittsteiner kan bli funnet, noe som funnet av en 14 kg jernmeteoritt i Sverige i 2020 har vist. Store meteorer får mye oppmerksomhet i media og kameranettverket gjør oss i stand til å spre informasjon og øke bevissthet og kunnskap rundt meteorer, geologi og naturvitenskap generelt. Nettverket drives på dugnad og hadde ikke vært en realitet uten støtte til innkjøp av kameraer og annet nødvendig utstyr. Norsk meteornettverk mottok i fjor 10 000 kroner fra Vestfold geologiforening og ytterligere 20 000 kroner i år, noe vi i nettverket er svært takknemlige for. Det gjør oss i stand til fortsatt gjøre dette arbeidet og oppgradere våre kamerastasjoner. Vi takker Vestfold geologiforening for dette samarbeidet!

Morten Bilet fra meteornettverket besøkte Vestfold geologiforening denne uka og holdt et foredrag, og Stig Larsen fra Vestfold geologiforening overrekte her et bevis på disse gavene.
Overrekelse fra Vestfold geologiforening